Agrofirma Josvainiai Marija Daumantienė Vyr. buhalterė 1. Naudojimosi AB Josvainiai gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės.

2. Sutartis Naujo buitinio vartotojo prijungimo prie AB agrofirma „Josvainiai“ dujų sistemos.


3. Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis.


4. AB agrofirma „Josvainiai“ reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas ir jo priedų papildymas.


4.1 AB agrofirma „Josvainiai“ priedas prie reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašo.


5. Metinės finansinės ataskaitos už 2020 metus.


6. Europos Komisijos parengtas klausimų ir atsakymų sąrašas, kuriame pateikiama praktinė informacija apie vartotojų teises.


7. Informacija apie sąnaudas, susijusias su teisės aktų nustatyta tvarka licencijuojama veikla arba su veikla, kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos.


8. Reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir išvada.


9. Priemones, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus.


10. Reguliuojamų kainų ir tarifų struktūra.


11. Valdymo organų nariams nustatyta darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos.

AB agrofirma "Josvainiai„
Čiukiškiai, Kėdainių r.
LT-58183
Tel.: 8-682-22395
Įm. kodas: 161316576
PVM: LT613165716
KONTAKTAI: Akcinė bendrovė agrofirma „JOSVAINIAI“ yra žinoma gamtinių dujų tiekėja, turinti ilgametę patirtį rinkoje. Šiuo metu įmonė teikia paslaugas Kėdainių rajone. Vartotojai dėl įvykusių dujų tiekimo ar kitokių sutrikimų, gali kreiptis visą parą veikiančiais avarinės tarnybos telefonais: 8 686 07425 arba 8 686 25533