Lt  En  Ru
 

Akcininkų žodis

Šiandien žvelgiu į dvidešimties metų atkarpą, kuria išmatuotas koncerno „Vikonda“ kelias nuo smulkaus verslo įmonės iki stambios korporacijos.

Per du dešimtmečius keitėsi visa verslo aplinka. Tobulėjo konkurentų sugebėjimai, kito klientų poreikiai, drumstėsi žmonių nuotaikos, persigrupavo tarptautinės prekybos pajėgos, keitėsi ir valstybės reguliavimas. Tačiau koncernas išliko. Ir ne tik. Jis plėtėsi ir stiprėjo. Jis keitė kryptį, transformavosi, derinosi, taikėsi su pačiomis ekstremaliausiomis verslo sąlygomis.

Mūsų komandos žmonėms teko dirbti sudėtingame pasaulyje. Esu dėkinga jiems už tai, kad jie veikė atkakliai. Kad jų naudojami įrankiai neužgožė mąstymo, kad protas nenustelbė išminties, o esminės verslo vertybės buvo visų strateginių krypčių rodyklė.

Džiaugiuosi, kad koncerno „Vikonda“ įkūrėjo ir akcininko Viktoro Uspaskich verslininkiškas žvilgsnis buvo nukreiptas ne į trumpalaikes finansines ataskaitas, bet į kompanijos viziją ir į ilgalaikę jos strategiją. Ir, be abejonės, – į stiprios vadovų komandos formavimą. Tokios komandos, kuriai galima buvo patikėti minėtos strategijos vykdymą. Komandos, kurioje visas dėmesys sutelkiamas į galimybes, o ne į suvaržymus, kurioje labiau vertinamos aštrios diskusijos negu ramybė ir kurioje labiau skatinama netgi abejonės ir prieštaravimai negu aklas tikėjimas. To pasekmė – aukštų vadybinių kompetencijų grupės, veikiančios koncerno „Vikonda“ įmonėse.

Visus dvidešimt metų koncerno veiklai įtakos turėjo, ne tik išorės, bet ir vidaus „kintamieji“. Keitėsi struktūra, strategija, žmonės, vadovavimo stilius, organizacinė kultūra, sistemos ir procedūros. Nepakitę liko tik įsitikinimai, kuriuos ir norėčiau vadinti esminiais koncerno sėkmės veiksniais. Jų daug, bet paminėsiu tik keletą svarbiausių.

Pirma – aukščiausios kokybės vadyba ir klientų poreikių tenkinimas. Būtent šis įsitikinimas lėmė, kad mūsų įmonėse gaminama produkcija garsėja tiek Lietuvos, tiek eksporto rinkose kaip saugi, patikima ir atitinkanti sveikos mitybos reikalavimus.

Antra – pirminis mūsų įmonių produktyvumo šaltinis yra investicijos į žmones ir jų vidinę motyvaciją. Dominuojanti tema koncerne „Vikonda“ – pagarba individui. Čia mes nekalbame apie paikinimą ar vienpusį įsipareigojimą užtikrinti darbuotojams šviesią ateitį. Mes kalbame apie realią pagarbą darbuotojui, pasiryžimą jį mokyti, nustatyti jo atžvilgiu protingus ir aiškius lūkesčius, suteikti jam tinkamą autonomiją imtis iniciatyvos ir tiesiogiai prisidėti prie savo darbo. O svarbiausia – suteikti erdvės visoms novatoriškoms idėjoms. Būtent šio įsitikinimo dėka mūsų kompanija išaugino nemažą būrį stiprių vadybininkų, kurie šiuo metu sėkmingai vadovauja koncerno įmonėms ar verslo grupėms. Be to, šiuos žmones su koncernu sieja ne tik ekonominis, bet svarbiausia emocinis ir moralinis įsipareigojimai.

Trečia – savo klaidų bei silpnybių pripažinimas ir įvertinimas. Šis įsitikinimas nulėmė pagrindinį mūsų kompanijos credo: „Niekada nesiimti verslo, kurio nemokėsime valdyti.“ Būtent dėl to koncerno „Vikonda“ plėtros strategija „pagal diversifikaciją“ buvo pakeista į strategiją „pagal kompetencijas“. Atsisakėme tų verslų, kuriuose konkurentai buvo stipresni už mus, ir investicijas nukreipėme į tas verslo rūšis, kuriose turėjome sugeneravę didžiausius konkurencinius pranašumus. Ir laimėjome! Būtent tuo periodu, kai Lietuvos ekonomika strimgalviais ritosi žemyn, o akcijų rinkose vyravo desperacija, mūsų koncerno akcijų vertė išaugo.

Tokių pergalių dvidešimties metų laikotarpyje buvo daug, sunku jas besuskaičiuoti. Ir ar verta? Šiandien labiausiai norisi žvelgti į priekį. Norisi matyti mūsų koncerną kaupiantį ne tik finansinį, bet ir dvasinį kapitalą. Norisi matyti jame dirbančius žmones, ypač vadovus, kurie veikia, kaip tarnystės lyderiai ir tarnauja ne tik akcininkams, kolegoms, darbuotojams ir klientams, bet ir bendruomenei, mūsų planetai, žmogiškumui, ateičiai, pačiam gyvenimui. Norisi šalia matyti lyderius, kuriems verslas, kaip ir kitos aukštesnės profesijos, tampa pašaukimu ir kurie, turėdami pinigų, galės iš esmės pakeisti neramų šių dienų pasaulį.

Jolanta Blažytė, koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkė
Sukūrė: Dreamsite